top of page

Het project omvat de bouw en de werking van een Nursery school in Kerr Serign die de kinderen van het dorp kleuter en basisonderwijs verstrekt.

Sinds 2016 is er op vraag van de gemeenschap een Primary School opgestart. In September 2018 waren er ongeveer 260 kinderen waarvan 60 in de Primary School.

Door Covid en de daarbij horende maatregelen is de school 7 maand in Lockdown geweest . Met alle gevolgen van dien .

Sinds eind 2021 is de school terug in haar volle werking en 

zijn er ongeveer 180 kinderen verdeeld in 7  kleuterklassen (Nursery) en 120 leerlingen in de lagere basisschool .(Primary)

Initieel en fundamenteel wordt alleen de Nursery school gesponsord door onze VZW . (lonen personeel , werking , hulpmiddelen en extra).

Daar er terug een vraag was vanuit de gemeenschap voor een lagere school op te starten ,voorzien wij ook voor hen in schoolmaterialen. 

De Picca  Nursery school is voor ieder kind gratis . (schoolgeld, boeken en uniform) 

De Primary school daarentegen is betalend aan 300 dal per trimester + extra voor schoolboeken en uniform. En is dus zelfbedruipend.

We trachten het onderwijs ook steeds inhoudelijk te verrijken. Dit alles vanuit de idee “empowerment”. Dit betekent dat we uitgaan van de kracht van de plaatselijke bevolking. We stimuleren om zoveel mogelijk zaken zelf in handen te nemen en zich op die manier verder te versterken, zowel individueel als gemeenschappelijk.

De leerkrachten krijgen ook geregeld workshops om hun 'skills' in het leren lesgeven te verbeteren .

Picca gelooft dat investeren in de kinderen en de leerkrachten de hele dorpsgemeenschap ten bate zal komen. Precies daarom wil Picca ook ruimere problemen binnen de gemeenschap aanpakken, bijvoorbeeld de gezondheidszorg dmv onze interne medical post.

Een ziek kind kan niet naar school komen . Een zieke ouder heeft dan weer hulp nodig en dat wordt dan de kinderen hun taak.

Daar willen we zoveel mogelijk op inspelen en verhelpen.

Iedereen in het dorp en ver daarbuiten is welkom in onze MP en is voor iedereen gratis. Zowel consultatie als de medicatie.

We voorzien maandelijks een bedrag om medicatie aan te kopen .

Boto Janneh , een gediplomeerd verpleger , heeft hier de leiding in . (zie verder op site)

Op termijn zal de school en de medische post beheerd worden door de plaatselijke bevolking. Daarom stimuleren en ondersteunen we hen om zelffinancierende activiteiten te organiseren op educatief vlak en ondersteunen we de lokale leerkrachten en gezondheidswerkers. 

De bedoeling is om de kwaliteit van het onderwijs en de plaatselijke gezondheidszorg zo te verbeteren. 

Door de jaren heen zijn er al veel instandhoudingswerken gebeurd aan het schoolgebouw. Elk jaar gaan we met een paar vrijwilligers gaan schilderen en reparaties uitvoeren . Het jaarlijkse regenseizoen zorgt ervoor dat er steeds schade is aan het gebouw . Een goede en veilige omgeving is ook 1 van onze prioriteiten en verantwoordelijkheid om aan te pakken.

 

Leerkrachten en opvoeders (vrijwilligers) geven dan telkens weer pedagogische ondersteuning in de verschillende klasjes van verschillende 'levels'. De interactie is mooi en leerrijk , zowel voor leerling als leerkracht.

Elk jaar versturen we ook een paar m³ materiaal via een containerdienst .

Zijnde hulpmiddelen allerhande, schoolmateriaal , medisch materiaal voornamelijk wondzorg , rolstoelen en dergelijke.

Sinds 2021-2022  zijn we ook terug gestart met stages georganiseerd vanuit de VZW Joetz . (met als begeleider Sofie de Bisschop ) 

verslag : .......

 

Wat willen we nog realiseren en in stand houden ?

 

• Kwaliteit van het onderwijs up to date houden 
• extra workshops aanbieden aan de leerkrachten en de lonen blijven verzekeren
• Een blijvend budget voor het onderhoud van de school
• Ondersteuning voor het hele dorp bieden zoals sportactiviteiten, cultuur, gezondsheidszorg …

 

bottom of page