Het project omvat de bouw en de inrichting van een Nursery school die de kinderen van het dorp basisonderwijs verstrekt.

Sinds 2016 is er op vraag van de gemeenschap een Primary School opgestart. Momenteel starten we nu september 2018 met ongeveer 260 kinderen waarvan 60 in de Primary School.

Tevens trachten we het onderwijs inhoudelijk te verrijken. Dit alles vanuit de idee “empowerment”. Dit betekent dat we uitgaan van de kracht van de plaatselijke bevolking. We stimuleren om zoveel mogelijk zaken zelf in handen te nemen en zich op die manier verder te versterken, zowel individueel als gemeenschappelijk.

Picca gelooft dat investeren in de kinderen de hele dorpsgemeenschap ten bate zal komen. Precies daarom wil Picca ook ruimere problemen binnen de gemeenschap aanpakken, bijvoorbeeld de gezondheidszorg – medical post.

Op termijn zal de school en de medische post beheerd worden door de plaatselijke bevolking. Daarom stimuleren en ondersteunen we hen om zelffinancierende activiteiten te organiseren op educatief vlak en ondersteunen we de lokale leerkrachten en gezondheidswerkers. 

De bedoeling is om de kwaliteit van het onderwijs en de plaatselijke gezondheidszorg te verbeteren. 

Wat willen we nog realiseren?

 

• Kwaliteit van het onderwijs verbeteren
• Meer gekwalificeerde leerkrachten aanwerven en de lonen van de leerkrachten blijven verzekeren
• Een blijvend budget voor het onderhoud van de school
• Ondersteuning voor het hele dorp bieden zoals sportactiviteiten, cultuur, …
• Gekwalificeerd verplegend personeel aanwerven voor de medische Post