top of page

Omar en Tine hadden aanvankelijk de bedoeling het bestaande schooltje in Kerr Serign, het geboortedorp van Omar, te ondersteunen. Het schooltje telde 101 leerlingen tussen 2,5 en 10 jaar die allemaal les kregen in één leslokaal! Ze wilden helpen met de betaling van de huur, investeren in materiaal, schooluniformen aankopen…

Niet iedereen had het echter goed voor met de school. Begin 2004 zette de eigenaar alle kinderen buiten om de lokalen te verhuren aan families. Intussen was de vereniging Picca ontstaan, om Tine en Omar te ondersteunen in hun streven naar beter onderwijs voor de kinderen van Kerr Serign. De school zocht en vond tijdelijk een ander gebouw. De nodige minimale renovaties werden uitgevoerd. Om aanpassingen en huur van het gebouw te financieren, werden lokaal in België en Nederland acties ondernomen: een feest, initiatieven van particulieren en scholen, enz.

Aangezien de gehuurde school slechts een tijdelijke oplossing was, verkenden Picca en de lokale betrokkenen andere pistes. Degelijke accommodatie is immers een voorwaarde voor kwalitatief onderwijs. Dus werd er geopteerd om een stukje grond aan te kopen om een schooltje op te bouwen.

Het engagement van Picca kreeg dus een heel andere schaalgrootte, ook financieel!

Het project Picca werd erkend in Gambia door de Jammeh foundation, wat neerkomt op een erkenning door de overheid.

 

De grond en schoolgebouw zijn geregistreerd. Alle bouwplannen en werking van de school werden georganiseerd na overleg met de lokale bevolking. Het dorp en de alcalo (burgemeester) steunen het project en verlenen hun medewerking. Ze zijn trots op hun nieuwe Nursery school. Regelmatig en minstens jaarlijks wordt er een overleg met de lokale bevolking georganiseerd.

Tijdens het bezoek van Piccavrijwilligers in april 2006 vond er zo een overleg plaats met de ouders van de leerlingen, de schoolmeester, de burgemeester en de ouderen van het dorp. Toen werden de plannen en de toekomst van het schooltje besproken. Dit om de wensen van de plaatselijke bevolking te kennen, maar ook om participatie in het project te stimuleren.

De funderingswerken startten in 2006. Een eerste bouwkamp ging door in december 2006. In april en juli 2007 gingen nog tal van vrijwilligers naar Gambia om verder te bouwen aan de school. Tussen deze bezoeken door, werkte de plaatselijke aannemer verder. In september 2007 verhuisden de klassen naar de half afgewerkte school. Het gelijkvloers was beschikbaar, terwijl er verder werd gebouwd aan de eerste verdieping. Vrijwilligers en aannemer werkten dit af in de loop van het jaar 2008.

In april 2009 werd de school officieel ingehuldigd. Vrijwilligers, kinderen, ouders en de dorpsgemeenschap hielden diverse activiteiten.

Sinds 2009 tot op heden, reizen we een paar keer per jaar naar onze school en MP . Een VZW is jaren geleden ontstaan in Brugge en later naar Halle overgebracht.

Vele vrijwilligers van over gans Belgie en Nederland zijn door de jaren heen mee gaan helpen.

Schilderwerken , pedagogische aanvullingen , spel en cultuur passeerden dan de revue .

Sinds januari 2021 is het bestuur van de VZW gewijzigd en is de Maatschappelijke Zetel van Halle naar Herzele verhuisd . We zijn alle vorige bestuursleden en vrijwilligers heel dankbaar die vele jaren voor de VZW gewerkt hebben .

Omar , de bezieler van het project zoals bovenaan beschreven , is sinds het ontstaan van Picca voorzitter. 

Bellinda , Bea en Bart zijn de huidige bestuursleden die alles in goede banen leiden hier in Belgie.

Modou Ceesay, jarenlange vriend van Omar ,is de verantwoordelijke in Gambia wanneer wij er niet zijn.

Hij regelt de uitbetaling van de lonen en de geeft ons wekelijks een update ivm de school . Is aldaar ook onze chauffeur en begeleider naar aankopen toe . Hij verdeeld ook alle hulpmiddelen die met de container in Gambia toekomen. 

Onze fantastische werkgroep hier zorgt voor de vele zaken binnenin de vzw. Zonder hen en de sponsors is er geen werking . 

Elke rijkende hand is gewoon heel veel waard !


 

Mijn kanaal

Mijn kanaal

Watch Now
bottom of page